Välkommen till GotFarm

GotFarm utvecklar automatiska kraftfoderautomater för får och getter samt ett journalsystem för, i första hand, de mindre besättningarna.

GotFarm utvecklar automatiska kraftfoderautomater för får och getter samt ett journalsystem för, i första hand, de mindre besättningarna.

Du är utloggad.

Logga in